Giới thiệu về WHO tại Việt Nam

Tầm nhìn và sứ mệnh của ai

Ngay từ đầu, tầm nhìn của Who là xây dựng một thế giới nơi mọi người đều có thể đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần tối ưu. Sứ mệnh của ai là thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của con người, đặc biệt tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương. WHO hoạt động với cam kết về quyền con người, tính phổ biến và công bằng, dựa trên các nguyên tắc được thông qua trong quy chế của mình. Các chức năng chính của tổ chức này bao gồm: Hoạt động như một nhà lãnh đạo về các vấn đề quan trọng đối với sức khỏe và tham gia hợp tác khi cần hành động chung; phát triển các chương trình nghiên cứu và khuyến khích việc tạo ra, phổ biến và truyền bá kiến ​​thức có giá trị; thiết lập các quy chuẩn và tiêu chuẩn, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện; khuyến nghị các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng và đạo đức; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích thay đổi; xây dựng năng lực thể chế bền vững; theo dõi tình trạng sức khỏe và đánh giá xu hướng sức khỏe. Sứ mệnh của ai ở Việt Nam là giúp chính phủ đạt được mức độ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được các dịch vụ. Chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, khi các quốc gia chuyển sang các nhu cầu và thách thức trung cấp để cung cấp hỗ trợ hiệu quả, những người đại diện sử dụng quyền lực của các tổ chức cấp ba để tập trung hỗ trợ vào các lĩnh vực có thể tạo ra thay đổi; phân công đúng người vào đúng vị trí; thu hút đối tác hiệu quả; tăng cường nỗ lực giao tiếp; và cải thiện khả năng thu thập và phân tích thông tin một cách có hệ thống của tổ chức.

Xem thêm: Who là gì

Tham khảo: Những thuật ngữ sử dụng trong Cryptography bạn không nên bỏ qua

Ưu tiên của ai

Chương trình tổng thể của ai đề ra chiến lược trung hạn và các ưu tiên của tổ chức. Chương trình làm việc chung lần thứ 13 cho giai đoạn 2019-2023 dự kiến ​​sẽ được Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5/2018. Kế hoạch bao gồm ba ưu tiên chiến lược được kết nối với nhau, thay đổi chiến lược và tổ chức, và 10 kết quả để đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Ba ưu tiên chiến lược là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *