Rửa tiền là gì? Trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền

Rửa tiền là gì? Trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền

Rửa tiền là gì? Trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền (ảnh minh họa)

Xem thêm: Rửa tiền là gì

1. Rửa tiền là gì?

Theo mục 4 (1) của Đạo luật Chống rửa tiền năm 2012, rửa tiền là hành vi của một tổ chức hoặc cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ tội phạm.

Các hành vi được định nghĩa là rửa tiền theo Đạo luật Chống rửa tiền 2012 và Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) bao gồm:

– Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản vì họ có hoặc biết hoặc có lý do để biết rằng đó là do tội phạm của người khác;

– Sử dụng tiền và tài sản đã hoặc biết hoặc có lý do để biết rằng người khác đã phạm tội và sử dụng chúng để tiến hành kinh doanh hoặc các hoạt động khác;

– Giữ lại thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, sự di chuyển hoặc quyền sở hữu tiền hoặc tài sản vì một người đã hoặc biết hoặc có lý do để biết rằng tội phạm do người khác gây ra hoặc ngăn cản việc xác minh những thông tin đó;

– Thực hiện một trong các hành động quy định tại các điểm a, b và c của Điều khoản này đối với tiền hoặc tài sản được biết là đã có được thông qua việc chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc chuyển đổi tiền hoặc tài sản của người khác. .

-Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan đến tội phạm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách hợp thức hóa nguồn tài sản do phạm tội mà có;

– Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản biết được tài sản do phạm tội mà có để hợp thức hóa nguồn gốc của tài sản.

Vị trí:

– Các quỹ được sử dụng để rửa tiền bao gồm Đồng Việt Nam, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản.

– Tài sản trong hoạt động rửa tiền bao gồm các vật phẩm thuộc bộ luật dân sự, các công cụ có giá trị, các quyền tài sản, có thể tồn tại ở dạng vật chất hoặc phi vật chất; di động hoặc bất động; hữu hình hoặc vô hình; các văn bản hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản.

Tham khảo: 520 là gì? Giải nghĩa con số 520 trong tình yêu

(Theo Nghị quyết 03/2019 / nq-hĐtp, Điều 1, Điều 1 và Điều 2)

2. Trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền cá nhân

Các cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy tố về tội rửa tiền theo quy định tại mục 324, khoản 1, 2, 3, 4, 5 của blhs 2015 (được sửa đổi bổ sung vào năm 2017) 2015, như sau:

– Người nào thực hiện một trong các hành vi bị coi là rửa tiền nêu trên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

– Người phạm tội rửa tiền sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm nếu thêm một trong các dấu hiệu sau:

+ Có tổ chức;

+ Lạm dụng quyền lực;

+ Hai tội trở lên;

+ Bản chất chuyên nghiệp;

+ Sử dụng các kỹ thuật phức tạp và xảo quyệt;

+ Tiền, tài sản phạm tội có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

+ Người tái phạm nguy hiểm.

– Trường hợp nào sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 10 năm nhưng không quá 15 năm:

Tham khảo: Cây phú quý hợp mệnh gì? Ý nghĩa phong thủy, cách trồng và chăm sóc

+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

+ Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

+ Ảnh hưởng xấu đến an ninh của hệ thống tài chính tiền tệ của đất nước.

Đối với tội rửa tiền, những người chuẩn bị phạm tội cũng có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, các hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi rửa tiền như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc tịch thu một số hoặc toàn bộ tài sản trong thời hạn 01 đến 05.

3. Trách nhiệm hình sự đối với hành vi rửa tiền của pháp nhân

Mức phạt đối với hành vi rửa tiền của pháp nhân được quy định tại Điều 324, Điều 6 năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung vào năm 2017) như sau:

– Đối với pháp nhân hoạt động rửa tiền, mức phạt tối đa từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động từ 01 năm đến 03 năm.

– Đối với pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc gây quỹ từ 1 năm đến 5 năm. 03.

Các pháp nhân thương mại được thành lập vì mục đích tội phạm sẽ ngừng hoạt động kinh doanh vĩnh viễn.

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Các biện pháp tạm thời để phòng và chống rửa tiền là gì? Nếu vi phạm các biện pháp tạm thời sẽ bị xử lý như thế nào?

Các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền là gì? Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì?

Việc thu thập, xử lý và truyền thông tin về phòng, chống rửa tiền được thực hiện như thế nào?

Như ngày mai

Đang xem: QA là gì? QC là gì? Sự giống và khác nhau giữa QA và QC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *